Menu

Rekening houdend met de wet op de privacy wordt elke kennisgeving met betrekking tot de uitvaart aangekondigd mits akkoord van de nabestaanden.

Advies

Vanaf het moment dat ons een overlijden wordt gemeld, staan wij ten dienste van de nabestaanden.

Bij elk overlijden gaan we steeds discreet en respectvol om met de vertrouwensinformatie die ons wordt meegedeeld.

We trachten onze taak als begrafenisondernemer aan de hand van een uiterst persoonlijke dienstverlening met de meeste zorg te volbrengen.

We willen een helpende hand zijn in moeilijke tijden van afscheid nemen.

Wanneer de overledene een laatste wil heeft neergelegd worden de nodige regelingen betreffende de uitvaart in overleg met de familie daaraan aangepast. Bij een eerste afspraak met de nabestaanden worden de wensen van de overledene of van de nabestaanden uitvoerig besproken zodat wij de nodige regelingen kunnen treffen met het oog op een optimale dienstverlening.